11.1 C
Ulaanbaatar, MN
Мягмар, 5 сар 24, 2022

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
4100
Газар нутгийн хэмжээ
14.000 га
Нийт үйлдвэр, аж ахуйн газар
76
Нийт малын тоо
31549
Нийт сургуулийн тоо
1
Нийт цэцэрлэгийн тоо
3

ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

111
2
3
4
5
6
{"visible_panels":"6","width":"1240","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}