ТАЙЛАН.

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА,

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН А3 ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ

СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

 

 

            2016.01.19                                                                                       Өндөртолгой

 

Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 сарын 10-ны өдрийн А/282 дугаар захирамжаар А3 гэрчилгээ олгох сургалтыг 2016 оны 01 сарын 11-ны өдрөөс 13-ны өдөрүүдэд Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвөлгөө өгөх төвтэй хамтран зохион байгууллаа.Сургалтанд зарцуулагдах 800,000 /найман зуун мянга/ төгрөгийг дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргасан.

Сургалтанд нийт 13 хүн хамрагдаж дараах нэр бүхий иргэд шалгалтанд тэнцэж А3 гэрчилгээ авсанаар худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд гишүүнээр ажиллах эрхээ авсан. Шалгалтанд тэнцсэн иргэдийн нэрс.Үүнд:

  1. П.Нямжав 1-р хорооны иргэн
  2. Д.Нарангэрэл 2-р хорооны иргэн
  3. Ж.Оюунчимэг Соёлын ордоны нягтлан бодогч
  4. Ө.Амаржаргал Дүүргийн Замын цагдаагийн хэсгийн дарга
  5. Д.Цэрэнминжин 1-р хорооны иргэн

Шалгалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

1Цахим бүртгэл:
2 3Шалгалтын явц:4 5

 

Тайлан бичсэн:

 

Мэргэжилтэн                            Д.Амгалан

 

Хянасан:

 

Дарга                                    О.Содовжамц

Binder1_Page_01 Binder1_Page_02 Binder1_Page_03 Binder1_Page_04 Binder1_Page_05 Binder1_Page_06 Binder1_Page_07 Binder1_Page_08 Binder1_Page_09 Binder1_Page_10 Binder1_Page_11 Binder1_Page_12 Binder1_Page_13Scan_20150909 (5)Scan_20150909 (4)Scan_20150909 (3)Scan_20150909 (2)Scan_20150909 (6)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>