ТАНИЛЦУУЛГА ХААА

GGGGGGGGGGGХудалдан авах ажиллагааны алба нь Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/03 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн А\09 дүгээр захирамжаар үүсэн байгуулагдаж 2014 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/97 дугаар захирамжаар Худалдан авах ажиллагааны албаны бүтэц, орон тоо өөрчлөгдөн шинэчлэгдснээр тус албаны Дарга О.Содовжамц, Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Э.Урансайхан, Хяналт үнэлгээ, аудит, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Амгалан, Тайлан мэдээ, сургалт, санхүүгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ганчимэг гэсэн 4 бүтэц орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилго:Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримталж хуулийн хүрээнд хамгийн сайн сонгон шалгаруулалтыг явуулснаар төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Чиг үүрэг:
•    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих
•    Худалдан авах ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын зар, үр дүнг сонин, хэвлэл, веб хуудсанд нийтлэх, мэдээлэх
•    Худалдан авах ажиллагааны явц, гүйцэтгэл, үр дүнг улирал, хагас, бүтэн жилээр холбогдох дээд шатны байгууллагад бичгээр болон цахим хэлбэрээр хүргэх, мэдээллээр хангах
•    Тендерт оролцогчоос гаргасан гомдол, маргааныг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд,  хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах
•    Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг худалдан авах ажиллагааны мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгөх
•    Худалдан авах  ажиллагаагаар мэргэшүүлэх, чадавхийг дээшлүүлэх сургалтыг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах
•    Худалдан авах үйл ажиллагааны талаарх холбогдох хууль тогтоомжинд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 

Албан хаагчдын танилцуулга:

Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Утасны дугаар Е-майл хаяг
1 Очирхуяг овогтой Содовжамц Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга 9909268588092685 sodvoo_hhuh@yahoo.com
2 Энхбаяр овогтой Урансайхан Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 9589105688809446  Uka_s813@yahoo.com
3 Довдон овогтой Амгалан Хяналт үнэлгээ, аудит, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 9905996191077000 amga_dn@yahoo.com
4 Дагвадорж овогтой Ганчимэг Тайлан мэдээ, сургалт, санхүүгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 91078999 Gan_bil89@yahoo.com

 

 

Scan_20150911 (4) Scan_20150911 (5) Scan_20150911 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>