ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

 

 

 

1234567891 тайлан2 тайлан3 тайлан4 тайлан5 тайлан6scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010

14572475_661787773983998_264085266_o 14585697_661787637317345_338054413_o

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

/2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

2016 оны 09 дугаар сарын 27

Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 2, Smart UB аппликейшн-д 1, 1800-1200 тусгай дугаарын утсанд  хандсан 1 өргөдөл байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 81 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 81 байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 17 цаг 00 минут, өргөдлийн нэгдсэн индекс 0,861 буюу A үнэлгээтэй байна.

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЛААР

Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, нийслэлийн Засаг даргын А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг байгууллагын өргөдөл, гомдлын мэдээллийн самбар, мэдээллийн ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулав. Мөн Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргахад шаардагатай бичиг баримтын жагсаалт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах албан тушаалтны мэдээлэл, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол гаргах загвар, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, зохион байгуулсан ажлын тайлан, хандалтын тайланг улирал бүр гарган, байгууллагын өргөдөл гомдлын самбар, ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулан ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зорилгоор “Иргэн таныг сонсъё” уулзалт, “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, 70491019 Нээлттэй утсыг ажиллуулаад байна.

 “Иргэн таныг сонсъё” уулзалт

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай” А/15 дугаар захирамжийг батлуулан, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Уулзалтыг хуваарийн дагуу 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 280 иргэн хамрагдан, санал бодлоо солилцлоо. Нийт 36 санал хүсэлт гарч, хариуг уулзалтын үеэр холбогдох албан тушаалтан өгөв.

Мөн УИХ-ын гишүүд болон холбогдох албан тушаалтнууд дүүргийн иргэдтэй 3 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 517 иргэн хамрагдан, 30 иргэнээс 63 санал хүсэлт амаар болон бичгээр гарган, холбогдох албан тушаалтан хариуг өгч, тайлбар мэдээллийг хийлээ.

Санал хүсэлтийн 91,1% нь шийдвэрлэгдэн, 9,9% нь шийдвэрлэх шатандаа буюу холбогдох хэлтэс албадад саналыг хүргүүлээд байна.

“Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”

Дүүргийн ИТХ-ын 2009 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Засаг даргын А/71 дүгээр захирамжаар батлагдсан 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй мэргэжлийн байгууллагын ажлын хэсэг дүүргийн төвөөс алслагдан оршин сууж буй мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд 2016 оны 04 дүгээр сарын 18, 5 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүллээ. 13 төрлийн үйлчилгээг 26 өрхийн 130 иргэнд 8 төрлийн 170 гаруй тараах материал, гарын авлага тараагаад байна.

Мөн дүүргийн Улаан загалмайн хороо, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв, Хангай цогцолбор сургууль хамтран зохион байгуулсан “Сайн үйлс”-ийн аяны хүрээнд цугларсан 215500 төгрөгний үнэ бүхий элгэвч, нэмнээ, лаа шүдэнз, хувцас, бээлийг малчин болон мал бүхий айл өрхөд гардуулан өгөв.

 

                        ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                                                Э.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

ХЯНАСАН

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА                                                М.ДАВААНЯМ

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН

ХОРООД, ИРГЭДИЙН ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016.09.27                                                                                                                                Багахангай дүүрэг
Өргөдөл гомдлын агуулга Нийт тоо Хэлбэр Агуулга Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэж байгаа
  Амаар   Бичгээр   Утсаар Цахим хэлбэрээр Дээд байгууллагаас ирсэн Талархал  Санал  Хүсэлт  Гомдол  Мэдэгдэл Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 31 31 31 31
2 Гэр хүсэх тухай 9 9 9 9
3 Орон сууц хүсэх тухай 6 6 6 6
4 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 5 5 5 5
5 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 4 4 4 4
6 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 2 2 2 2
7 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 2 2 2 2
8 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 2 2 2 2
9 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар эзэмших хүсэлтийн тухай 2 2 2 2
10 Газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх тухай 2 2 2 2
11 Нийтийн эд аж ахуйн ашиглалт, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
12 Авто зам цэвэрлэгээ, ашиглалтын тухай 1 1 1 1
13 Байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах тухай 1 1 1 1
14 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1 1 1 1
15 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
16 Орон сууцны 1-р давхарт байрлах үйлчилгээний газруудын тухай 1 1 1 1
17 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
18 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1 1 1 1
19 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
20 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
21 Худаг, ус гаргах тухай 1 1 1 1
22 Нийгмийн асуудал шийдвэрлүүлэх тухай 1 1 1 1
23 Үйлчилгээний болон бусад салбарын албан хаагчийн ёс зүйн тухай 1 1 1 1
24 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, аюулгүй байдлын тухай 1 1 1 1
25 Газрын гэрчилгээ, лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 1 1 1 1
26 Санхүүжилтийн тухай 1 1 1 1
Нийт 81 77 4 1 77 3 81
                                                                                  ТАНИЛЦСАН
                                                                                  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                  ДАРГА                                           Э.ЭРДЭНЭТУЯА
                                                                                    ХЯНАСАН
  ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                  ДАРГА                                       М.ДАВААНЯМ
                                                                                    МЭДЭЭ ГАРГАСАН
                                ХОРООД, ИРГЭДИЙН ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТ ХАРИУЦСАН
                                МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН

001002003004005006007008009010011Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан_Page_1Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан_Page_2Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_4Binder1_Page_5Binder1_Page_6Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_1Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_4Binder1_Page_5scan00012626_Page_12626_Page_2Binder1223_Page_1Binder1223_Page_2Binder1223_Page_3scan0023Binder1_Page_1 Binder1_Page_2 Binder1_Page_3 Binder1_Page_4 Binder1_Page_1 gfgfdgdf

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>