-10 C
Ulaanbaatar, MN
Даваа, 10 сар 26, 2020

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ЗДТГ-ын Тохижилт Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлого зорилтыг олон нийтэд сурталчлах үндсэн чиг үүрэг бүхий анхан шатны нэгж юм.

 

Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжаар Тохижилт, Худалдаа Үйлчилгээний хэлтэс болгон бүтэц орон тоог  4 байхаар баталснаар тус орон тоогоор ажиллаж  байна

Үүнд.

  • Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга
  • Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
  • Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
  • Дэд бүтэц, тохижилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүнс болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ,  хоол үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, авто үйлчилгээний чиглэлийн байгууллага, дэд бүтэц, тохижилт, орчны бохирдол, гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, сууц өмчлөгчдийн холбоо, ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлт, хөрсний  болон агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах,   төр, засаг, нийслэл, дүүргийн бодлогыг хүргэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог: Дашдондов
Нэр: Хүрэлбаатар
Албан тушаал: Хэлтсийн дарга
Утас: 70491016, 88009107
Мэйл хаяг: Khurlee_hbr@yahoo.com

ХҮНС, ХУДАЛДАА, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог: Будаадорж
Нэр: Цогжавхлан
Албан тушаал: Хүнс, худалдаа, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99819181
Мэйл хаяг: Tsogjavkhlanbud@gmail.com

ДЭД БҮТЭЦ,ТОХИЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог: Ёндонжамц
Нэр: Гэрэлцэцэг
Албан тушаал: Дэд бүтэц, тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 96072274
Мэйл хаяг: Gerel_shagai@yahoo.com

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог: Үүрцайх
Нэр: Эрдэнэчимэг
Албан тушаал:  хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 86046658
Мэйл хаяг: Chimeg_6446@yahoo.com