Тохижилт, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

ЗДТГ-ын Тохижилт Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлого зорилтыг олон нийтэд сурталчлах үндсэн чиг үүрэг бүхий анхан шатны нэгж юм.

Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжаар Тохижилт, Худалдаа Үйлчилгээний хэлтэс болгон бүтэц орон тоог  4 байхаар баталснаар тус орон тоогоор ажиллаж  байна

Үүнд.

  • Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга
  • Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
  • Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
  • Дэд бүтэц, тохижилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүнс болон өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ,  хоол үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, авто үйлчилгээний чиглэлийн байгууллага, дэд бүтэц, тохижилт, орчны бохирдол, гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, сууц өмчлөгчдийн холбоо, ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлт, хөрсний  болон агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах,   төр, засаг, нийслэл, дүүргийн бодлогыг хүргэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Овог: Дашдондов
Нэр: Хүрэлбаатар
Албан тушаал: Хэлтсийн дарга
Утас: 70491016, 88009107
Мэйл хаяг: Khurlee_hbr@yahoo.com

“ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН”

Овог: Алтанхуяг
Нэр: Мөнх-Од
Албан тушаал: Худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 88027916
Мэйл хаяг: Aodko1987@gmail.com

“ДЭД БҮТЭЦ,ТОХИЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН”

Овог: Ёндонжамц
Нэр: Гэрэлцэцэг
Албан тушаал: Дэд бүтэц, тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 95022274
Мэйл хаяг: Gerel_shagai@yahoo.com

“ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН”

Овог: Буянтогтох
Нэр: Түвшинтөгс
Албан тушаал:  хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 88025352
Мэйл хаяг: Tuvshee19910615@gmailcom