-24 C
Ulaanbaatar, MN
Лхагва, 1 сар 29, 2020

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Зорилго
ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь төрөөс нийгмийн салбарт дэвшүүлсэн бодлого, зорилтыг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд нийгмийн салбар, бүлгийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар ханган чиглүүлэх, нийгмийн талаар авч хэрэгжүүлэх орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох, төрийн бодогын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, бодлогын зөвлөгөө өгөх, бодлого, зорилтыг олон нийтэд сурталчлах чиг үүрэг бүхий нэгж юм.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 211 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 509 тоот захирамжаар тус хэлтэс нь 4 орон тоотойгоор батлагдан дараах бүтцээр ажиллаж байна.

  • Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Баасансүрэн
  • Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Амарзаяа
  • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Батцэнгэл
  • Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Дэлгэр

Зорилт

Тус хэлтэс нь эмзэг бүлэгт үзүүлэх төрийн үйлчилгээг орон нутагт оновчтой зохион байгуулах хэрэгжүүлэх, нийгмийн сарбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрөл бүрийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад дотоодын хүмүүнлэгийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт, хандив тусламжийг нэмэгдүүлэх нийгмийн халамж, хамгааллын алба, нэгжийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог дээшлүүлэх, ЕБС, хороодын нийгмийн ажилтнуудын ажлын арга барил, мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх, төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх талаар амжилтаа бататган ажлын арга барил, идэвх санаачлагаа улам дээшлүүлэн ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Овог: Шура
Нэр: Баасансүрэн
Албан тушаал: хэлтсийн дарга
Утас: 99093665
Мэйл хаяг: Baska_bhg@yahoo.com

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Овог: Насанбат
Нэр: Батцэнгэл
Албан тушаал: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 89011852
Мэйл хаяг- battsengelnasanbat@gmail.com

Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Овог: Пүрэвдорж
Нэр: Дэлгэр
Албан тушаал: Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 88762477
Мэйл хаяг-dek.deegii21@gmail.com

Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Овог: Өвгөнсүрэн
Нэр: Амарзаяа
Албан тушаал: Эрүүл мэнд, Нийтийн биеийн
тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 96079081
Мэйл хаяг-u.zaya_2388@yahoo.com