Танилцуулга

Тамгын газрын алсын хараа

Дүүргийн хэмжээнд хууль, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, иргэдэд соёлч боловсон үйлчлэх, төрийн байгууллагын сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэх, удирдах болон гүйцэтгэх ажилтны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, мэргэшсэн тогтвортой боловсон хүчнээр хангах, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх замаар нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагуудын манлайлагч байх

Эрхэм зорилго

“Төрийн захиргаа, иргэн, хувийн хэвшлийн түншлэлд түшиглэн, үнэн зөв, ил тод мэдээллийн эх сурвалж ашиглан, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодит нөхцөлд шинжилгээ хийж, иргэддээ үйлчилдэг, өндөр мэдлэг, ур чадвартай зарчимч мэргэшсэн, төрийн албан хаагчдыг үр дүнтэй, тогтвортой ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, дүүргийн удирдлагад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино”.

Баримтлах үндсэн зарчим

Хурдтай байх – Засаг дарга, ИТХурлын төлөөлөгчид, иргэд олон нийтээс өгсөн үүрэг, дэвшүүлсэн асуудлыг хурдан шуурхай шийдвэрлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

Үнэн зөв мэдээлэл ашигладаг байх – Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн амьдралын бүхий л талын үйл ажиллагааг илэрхийлсэн бодит тоон мэдээллийн эх сурвалжийг үнэн зөв гаргаж,  удирдлагын шийдвэр гаргахад оновчтой хувилбарыг санал болгож чаддаг байх;

Бүтээлч үр дүнтэй байх – Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэж мэдлэг ур чадвараа байнга дээшлүүлэн дүүргийн иргэд, байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд хүрч ажиллах;

Хууль дээдлэх – Зөвхөн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИУЦСАН АЖИЛ ҮҮРГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

/2019 он/

ОВОГ НЭР АЛБАН ТУШААЛЫН НЭР ӨРӨӨ ГАР УТАС АЖЛЫН УТАС ИМЭЙЛ ХАЯГ
Удирдлага
С.Эрдэнэбаяр Засаг дарга 306 99091642 70491010 erdenebayar.s@Bagakhangai.ub.gov.mn
Б.Болормаа Засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч 310 99096147 70491013 bolormaa.b@Bagakhangai.ub.gov.mn
Л.Санжийжамц Засаг даргын Тамгын газрын дарга 304 99050160 70491011 “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨ
Төрийн захиргааны удирдлагынхэлтэс
Хэлтсийн дарга 301 70491004
Д.Эрдэнэтуяа хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 302 88815346 70491004 erdenetuya.d@bagakhangai.ub.gov.mn
С.Цэнд-Аюуш Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 302 99056266 70491004 tsend-ayush.s@bagakhangai.ub.gov.mn
Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хариуцсан мэргэжилтэн 302 70491004
Б.Гэрэлцолмон Төрийн захиргааны зохион байгуулалт, хороо хариуцсан мэргэжилтэн 302 96585812 70491004 gereltsolmon.b@bagakhangai.ub.gov.mn
Мэдээлэл технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 302 70491004
Өргөдөл гомдол, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 302 70491004 @bagakhangai.ub.gov.mn
С.Баасанхүү Нягтлан бодогч 309 99037942 70491004 baasankhuu.s@bagakhangai.ub.gov.mn
Н.Нямзав Засаг даргын Туслах ажилтан 306 88739800 70491004 nyamzav.n@bagakhangai.ub.gov.mn
Н.Өлзийцэцэг Архивч, бичээч 305 89073643 70491004 ulziitsetseg.n@bagakhangai.ub.gov.mn
Д.Гантөмөр Хэвлэл  мэдээллийн мэргэжилтэн 216 99006057 70491004 gantumur.d@bagakhangai.ub.gov.mn
Санхүү, төрийнсангийнхэлтэс
Ц.Мягмарсүрэн Хэлтсийн дарга 215 99237643 70491015 myagmarsuren.ts@bagakhangai.ub.gov.mn
А.Алтантуяа Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 214 96070855 70491015 altantuya.a@bagakhangai.ub.gov.mn
С.Гэрэлтуяа Ерөнхий нягтлан бодогч 214 88081203 70491015 gereltuya.s@bagakhangai.ub.gov.mn
Э.Түмэн-Өлзий Орлогын эдийн засаг, төсвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 214 99270785 70491015 tumen-ulzii.e@bagakhangai.ub.gov.mn
А.Анхцэцэг Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 214 96071055 70491015 ankhtsetseg.a@bagakhangai.ub.gov.mn
Г.Одон баатар Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 214 88037856 70491015 @bagakhangai.ub.gov.mn
Нийгмийнхөгжлийнхэлтэс
Б.Цогжавхлан Хэлтсийн дарга 308 99819181 70491014 tsogjavkhlan.b@bagakhangai.ub.gov.mn
Н.Батцэнгэл Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэрбүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн  асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн 308 99838029 70491014 battsengel.n@Bagakhangai.ub.gov.mn
Ө.Амарзаяа Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн 308 96079081 70491014 amarzaya.u@bagakhangai.ub.gov.mn
П.Дэлгэр Боловсрол, соёл, урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 308 70491014 @bagakhangai.ub.gov.mn
Тохижилт, худалдааүйлчилгээнийхэлтэс
Д.Хүрэлбаатар Хэлтсийн дарга 312 88009107 70491016 khurelbaatar.d@bagakhangai.ub.gov.mn
А.Мөнх-Од Худалдаа,үйлчилгээ,үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 307 88027916 70491016
Ё.Гэрэлцэцэг Дэд бүтэц, тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн 312 96072274 70491016 gereltsetseg.yo@bagakhangai.ub.gov.mn
Б.Түвшинтөгс Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн 312 88085352 70491016 @bagakhangai.ub.gov.mn
Цэргийнштаб
Б.Батмөнх Цэргийн штабын дарга 201 99665004 70491018 @bagakhangai.ub.gov.mn
Б.Отгонжаргал Тообүртгэл, нөхөн хангалтын офицер 201 88005349 70491018 @bagakhangai.ub.gov.mn
Ажахуйнтасаг
С.Батгэрэл Аж ахуйн тасгийн эрхлэгч, нярав 210 99035338 batgerel.s@bagakhangai.ub.gov.mn