МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД Ц.НЯМДОРЖ БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ

0
169

Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн,Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр дүүргийн 2 дугаар хорооны Спорт зааланд иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт ярилцлага хийсэн бөгөөд тус уулзалтад нийт 300 гаруй иргэд хамрагдаж шинээр баригдах, засварлагдах барилгуудын төсвийг улсын төсөвт суулгаж өгөх гэсэн асуудлуудыг тавьж шийдвэрлэх тал дээр дэмжлэг хүсч санал бодлоо хуваалцлаа. Мөн дүүргийн удирдлагаас 2018 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар болон хийгдэх ажлуудын талаар танилцуулж дэмжлэг хүсэн ажиллалаа.