ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН 2014 ОНЫ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

Үзүүлэлт 2012 он 2013 он 2014 он
Эрүүл мэнд
1 Нийт хүн ам 3790 3806 3748
2 Нийт үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо 14340 12278 16975
3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо 3990 6372 9376
4 Хэвтэж эмчлүүлсэн хүний тоо 350 524 604
5 Эхийн эндэгдэл 0 0 0
6 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 0 0 2
7 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 0 1 0
8 Амьд төрөлт 78 106 109
9 Ихэр төрөлт 3 - 1
10 Төрсөн эх 75 103 108
11 Нас баралт 29 30 16
12 Хөрөнгө оруулалт 6.87 14.6 166,2
13 Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо - 534 503
14 Халдварт өвчин 11 15 12
15 Сүрьеэ 2 1 6
16 Гепатит 3 3 2
17 Салхин цэцэг 1 2 1
18 Гахай хавдар 1 6 0
19 Цусан суулга 2 3 3
Биеийн тамир, спорт
1 Спортын үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо 2851 3890
2 БТСХ-ны дэргэдэх секц, дугуйлан 4 6
3 Дугуйлангийн сурагчдын тоо 346 416
4 Үндэсний спортын тэмцээн уралдааны тоо 11 14
5 Нийтийн биеийн тамирын тэмцээн уралдааны тоо 26 28
6 Бусад тэмцээн уралдааны тоо 28 32
7 Хөрөнгө оруулалт 122,6 сая 20,0 сая

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>