НИЙГМИЙН САЛБАРЫН 2014 ОНЫ ТООН СУДАЛГАА

 

Үзүүлэлт Бүгд тоо
Нийт хүн амын тоо тоо 1078 өрх, 3903 хүн ам
Үүнээс:

 • Байшин хороололд
149 өрх, 596 хүн ам 12,9%
 • Байшин
579өрх, 2752 хүн ам 55,5%
 • Гэрт
340 өрх, 1128 хүн ам 31%
 • Орон гэргүй өрхийн тоо
3өрх, 12 хүн ам 0,5%
Хөдөлмөрийн насны иргэдийн тоо 2249 хүн ам 65,1%
Ажилгүй иргэдийн тоо 583 хүн ам 21,1%
Үүнээс:

 • Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо
400 хүн ам 17%
 • Бүртгэлгүй ажилгүйчүүдийн тоо
183 хүн ам 4%
Ахмад настны тоо 344 хүн ам 8,8%
Үүнээс:

 • 80-с дээш насны ахмад настан
29 хүн ам 0,8%
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 131 хүн ам 3,4%
Үүнээс:

 • 0-18 настай хүүхэд
17 хүүхэд 0,5
АБТДО-той өрх, хүний тоо 173 өрх 795 хүн ам 16,4%
Үүнээс:

 • Нэн ядуу өрх хүн амын тоо
62 өрх 312 хүн ам 5,8%
 • Ядуу өрх, хүний тоо
111 өрх, 483 хүн ам 10,6%
Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо 8 хүүхэд 0,1%
Хагас өнчин хүүхдийн тоо 57 хүүхэд 1,6
0-5 насны хүүхдийн тоо 577 хүүхэд 21,3%
6-18 насны хүүхдийн тоо 843 хүүхэд 21,6%
Сургууль завсардаж болзошгүй хүүхдийн тоо 7 хүүхэд 0,1%
Гэмт хэрэгт холбогдож болзошгүй хүүхдийн тоо 12 хүүхэд 0,1%
Өрх толгойлсон хүний тоо 182 хүн ам 5,5%
Үүнээс:

 • Эмэгтэйчүүдийн тоо
161 хүн ам 5%
 • Эрэгтэйчүүдийн тоо
21 хүн ам 0,5%
Ихэр хүүхдийн тоо 16 ихэр 0,4%
Ганц биеэрээ амьдарч буй ахмад настай өрх 29 0,7%
18-39 насны залуучууд 1561 хүн ам 41%

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>