2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТООН СУДАЛГАА

 

“Хангай” цогцолбор сургууль Хичээлийн 1-р байр Хичээлийн 2-р байр Нийт
1 ЕБС-д өдрөөр суралцагчид

Үүнээс:эмэгтэй

294 289 583
139 127 266
2 ЕБС-ийн бүлгийн тоо 12 12 24
3 ЕБС-ийн багшийн тоо

Үүнээс:эмэгтэй

22 13 35
19 12 31
4 ЕБС-ийн багшийн хангалт

/хувь/

100% 100% 100%
ЕБС-ийн багшид ногдох сурагч 16.3% 22.3% 19.3%
ЕБС-ийн хамран сургалтын хувь 100% 99% 99.5%
Сургууль завсардалт 0 1 1
Сурлагын амжилт  / хувь / 97.2% 95.6% 96.4%
Сурлагын чанар / хувь / 52.3% 51.3% 51.8%
СӨБ-ын байгууллага   1-р корпус 2-р корпус Нийт
Цэцэрлэгт хамрагдвал зохих хүүхдийн тоо 174 166 340
Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо

  • Өдрөөр
  • Явуулын бүлэг
  • Ясли /хасах/
186 69+66=135 321
- 15 15
18 - 18
Цэцэрлэгт хамрагдалт /хувь/ 96.5% 90.3% 93.5%
Цэцэрлэгийн хүчин чадал, ороор 150 25+50=75 225
Цэцэрлэгийн багшийн тоо

Үүнээс: эмэгтэй

12 4+4=8 20
12 4+4=8 20
Цэцэрлэгийн багшийн хангалт /хувь/ 100% 100% 100%
Бүлгийн тоо 6 2+2=4 10

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>