2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ НЭГТГЭЛ  

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас төр захиргааны байгууллагын болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, иргэдийн сэтгэл ханамжыг тандан мэдэхэд тулгуурлан судалгааг  авлаа.

Энэхүү сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулга нь дугуйлах болон зөвлөх маягаар  боловсруулагдсан 6 асуулт, 85 сонголт бүхий саналын хуудсаар 277 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргачлалаар авсан. Насаар нь ангилвал:

 • 21-35 настай 100
 • 36-45 настай 89
 • 46-55 настай 49
 • 56-аас дээш настай 21 иргэн сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцсон байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг хүйсээр нь ангилвал:

 • Эрэгтэй 112
 • Эмэгтэй 153

 

Эдгээр хүмүүсийг эрхэлдэг ажлаар нь ангилж үзвэл::

 • Төрийн албан хаагч139
 • Тэтгэвэрт 18
 • Төрийн бус байгууллага 47
 • Групп 1
 • Хувийн компани 14
 • Ажилгүй 36
 • Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 10
 • Бусад 4
 • Суралцагч 8 иргэн хамрагдсан байна.

 

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар үнэлгээ
Д/д Албан байгууллага Сайн Дунд Муу
1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 47 25 11
2 Засаг даргын Тамгын газар 53 28 5
3 1 дүгээр хороо 46 22 3
4 2 дугаар хороо 51 22 6
5 Мэргэжлийн хяналтын тасаг 37 29 10
6 Өмч, газрын харилцааны алба 49 31 4
7 Онцгой байдлын хэлтэс 57 22 1
8 Цагдаагийн тасаг 41 31 10
9 Худалдан авах ажиллагааны алба 40 33 4
10 Татварын хэлтэс 51 23 6
11 Дотоод аудитын алба 43 32 4
12 Бүртгэлийн хэлтэс 55 22 5
13 Ус суваг ашиглалтын товчоо 33 37 12
14 Илч-Орд НӨҮГ 51 28 2
15 Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ 75 11 2
16 Налайх эрчим хүчний салбар, Өндөртолгой хэсэг 45 25 8
17 “Хангай өргөө” СӨХ 27 41 11
18 “Их хангай” СӨХ 36 28 10
19 “Хийморийн зам” ХХК 31 38 16
20 Хаан банк 60 24 4
21 Төрийн банк 59 22 5
22 “Цеф” ХХК мал эмнэлэг үржлийн алба 51 30 3
23 Төмөр замын Багахангай өртөө 49 28 6
24 “Хангай” цогцолбор сургууль 58 31 4
25 44-р цэцэрлэг 59 21 2
26 183 – р цэцэрлэг 50 19 4
27 207 – р цэцэрлэг 41 29 6
28 Нийгмийн эрүүл мэндийн төв 43 40 9
29 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 51 33 4
30 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 47 27 9
31 Биеийн тамир спорт хороо 53 24 10
32 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 62 23 7
33 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 61 21 6
34 Хөдөлмөрийн хэлтэс 48 35 5
35 Соёлын ордон 57 24 6
36 Ахмадын хороо 71 21 4

 

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын харилцааны соёлын талаарх үнэлгээ
Д/д Албан байгууллага Сайн Дунд Муу
1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 52 24 10
2 Засаг даргын Тамгын газар 54 25 8
3 1 дүгээр хороо 52 22 3
4 2 дугаар хороо 57 21 7
5 Мэргэжлийн хяналтын тасаг 44 35 9
6 Өмч, газрын харилцааны алба 59 28
7 Онцгой байдлын хэлтэс 57 24 2
8 Цагдаагийн тасаг 40 35 11
9 Худалдан авах ажиллагааны алба 39 39 4
10 Татварын хэлтэс 50 27 5
11 Дотоод аудитын алба 42 36 3
12 Бүртгэлийн хэлтэс 52 28 6
13 Ус суваг ашиглалтын товчоо 28 44 9
14 Илч-Орд НӨҮГ 41 38 4
15 Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ 54 29 2
16 Налайх эрчим хүчний салбар, Өндөртолгой хэсэг 37 32 10
17 “Хангай өргөө” СӨХ 33 36 8
18 “Их хангай” СӨХ 40 29 9
19 “Хийморийн зам” ХХК 30 43 5
20 Хаан банк 62 23 1
21 Төрийн банк 57 28 3
22 “Цеф” ХХК мал эмнэлэг үржлийн алба 64 26 1
23 Төмөр замын Багахангай өртөө 48 29 9
24 “Хангай” цогцолбор сургууль 54 33 4
25 44-р цэцэрлэг 56 21 5
26 183 – р цэцэрлэг 47 22 2
27 207 – р цэцэрлэг 42 30 4
28 Нийгмийн эрүүл мэндийн төв 51 32 8
29 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 56 32 4
30 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 55 29 4
31 Биеийн тамир спорт хороо 54 26 6
32 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 51 32 6
33 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 67 18 3
34 Хөдөлмөрийн хэлтэс 56 27 4
35 Соёлын ордон 65 19 4
36 Ахмадын хороо 75 19 2

 

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ҮНЭЛГЭЭ

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦААНЫ СОЁЛЫН ТАЛААРХ ҮНЭЛГЭЭ

 1. Та дараах байгууллагууд цаашдын үйл ажиллагаандаа юуг анхаарах, чухалчлах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?
 • 2-р хорооны цагдаагийн эргүүл муу явагдаж байна. Орцонд архи их ууж байна.
 • 2-р хорооны иргэддээ хүрч ажиллах ялгаварлахгүй байх
 • Зан харилцаандаа анхаарж, доривтой ажил хийн иргэдэд хүрч ажиллах
 • Мэдээлэл ил тод байх
 • Ёс зүйн харилцаа хүнд суртал, ажил дор нь хийгдэж байх ялангуяа газар өмчлөл2
 • Цагаа баримтлаж ажиллана уу
 • Ажилчдын зан харилцаа ур чадварыг анхаарах. Байгууллагын үйл ажиллагаа тодорхой байх4
 • Сайн мэдэхгүй
 • Байгууллагууд бие биенээ ялгаж харьцахыг болих хэрэгтэй
 • ИТХ,ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод байх. Харилцааны соёлд анхаарах
 • Хийж буй ажлаа үнэн зөв мэдээлэл хийдэг байх ард иргэд оршин суугчдад хүрч ажиллаж чадахгүй байна.
 • Өвөл микроавтобус хүйтэн байна.
 • Хийморийн зам ХХК-ний ажилчдын зан харилцааг дээшлүүлэх
 • 2-р хорооны төрийн банк ажилчдын зан харилцаа соёл муу ялангуяа теллер Энхтуяа харилцааны соёл байхгүй
 • Иргэдтэйгээ тулж ажил
 • Түргэн шуурхай ажиллах
 • Хөдөлмөрчдийн төлөө санаанаасаа ажиллаж, хүний төлөө санаачлага гаргахгүй байна.
 • Цаашдынхан ажилд амжилт хүсье
 • Ус суваг ашиглалтын товчоо нь юун түрүүнд усныхаа хатуулгыг бууруулахад дүүргийн бодлоготой зохицуулж дорвитой ажил зохиомоор байна. Хүний эрүүл мэнд сайн ус түгээх хэрэгтэй 3
 • Хийморийн зам ХХК нь хүмүүст зөв боловсон үйлчилгээтэй байх
 • Харьцаандаа анхаарах хүнд суртал гаргахгүй байх
 • СӨХ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах(Цэвэрлэгээ үйлчилгээ) 2
 • Дээрх байгууллагуудын үйлчилгээ ажлын хариуцлага, дадлага туршлага сайн гэж үздэг
 • Иргэдтэй харьцах харилцаа зөв боловсон соёлтой байх хөнгөн шуурхай ажиллах 2
 • Илч Орд НӨҮГазар халаалт маш муу, доголддог
 • Хаан болон төрийн банкны хүү өндөр байна.
 • Бусад байгууллагыг сайн мэдэхгүй харилцаж үзээгүй
 • ИТХ, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод
 • Хороо захиргаатайгаа байнга хамтарч ажиллах ажилчдын харилцаанд анхаарах
 • Хаан банкны ажилчид хүнийг ялгаварлаж ажилдаг маш их бохь зажилдаг, харилцааны доголдол муу2
 • Ус суваг ашиглалтын товчоо тоолуураа зөв харж төлбөрөө зөв бодооч 3
 • Хийморийн замын жолооч нар цагаа барьж хүнтэй зөв харьцдаг баймаар байна.
 • Ажилчидын ур чадвар зан харилцаанд анхаар
 • Харьцааны соёлоо дээшлүүлэх Дүүргээс зохион байгуулж байгаа ажилд идэвхитэй оролцох
 • Хорооны ажилд хамтран оролцож байх (төмөр замын өртөө)
 • Мэргэжлийн боловсон хүмүүжүүлэх юуны өмнө байгууллагын удирдлагууд өөрсдөө боловсрох
 • Хийж буй ажлаа үнэн зөв мэдээлэл хийдэг байх
 • Хүүхэд зодохгүй байх
 • Дээрх байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа талаар иргэдийн санал бодлыг нь сонсож ажиллах
 • Эмнэлэг өвчтөнөө эмч нар ялгаж харьцдаг. Ялгавартай эмчилдэг 3
 • 207-р цэцэрлэгийг мэргэжлийн багш, тогооч нартай болгох хэрэгтэй байна. Маш яаралтай 3
 • Хангай цогцолбор сургууль зан харьцаа хүүхдийг бүх талаар нь хөгжүүлэх
 • Эрүүл мэндийн төв иргэддээ хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх 3
 • Цэцэрлэгийн хувьд багш нарын хүүхэддээ тавих хараа хяналтыг сайжруулмаар байна./44-р цэцэрлэг/
 • Баярлалаа ажлын амжилт
 • Намын ялгаа гаргахгүй байвал сайн. Ялангуяа 2-р хорооны цэцэрлэг, халамж
 • Ажлаа улам сайжруул
 • Ажлын цагийг баримтлах
 • Үйл ажиллагаагаа тодорхой болгох. Ажилчдын зан харилцаа, ур чадварт анхаарах 4
 • Харилцааны соёлын талаар анхааралж сургалт зохион байгуулах 5

 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар үнэлгээнээс хархад “Хот

тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ, Ахмадын хороо, Нийгмийн даатгалын хэлтэс хамгийн

өндөр үнэлгээг авч Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Хийморийн зам ХХК, Ус суваг

ашиглалтын товчоо, Хангайн өргөө СӨХ-үүд хангалтгүй үнэлгээг авсан байна.

Судалгаанд оролцогчдын 58.78% нь эмэгтэй, 41.22% нь эрэгтэй, 50,18% нь төрийн

албан хаагч, 16,97% нь төрийн бус байгууллага, 13% нь ажилгүй, 6.5% нь тэтгэвэрт, 5.05% нь хувийн компани, 3.61% нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 0,36% нь групп,  2.88% нь суралцагч ,1.45% нь бусад, 38,62% нь 20-35 насныхан, 34,36%-ийг 36-45 насныхан, 18,92%-ийг 46-55 насныхан, 8,10%-ийг 56-аас дээш насныхан,  эзэлж байна. Судалгааны дүнгээр 20-35 насны, төрийн албан хаагч, эмэгтэйчүүд судалгаанд идэвхтэй хамрагдсан байна.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>