Цэрэг татлага энэ 10 сарын 22-ноос 25-ны өдрүүдэд явагдана

0
40