2 дугаар хорооны орон сууц, гэр хороололд стандартын хаягжилт хийх тухай

0
11