2 дугаар хорооны Бор-үзүүр, Замчин гэр хорооллын нүүрний эгнээний өнгө үзэмжийг сайжруулах тухай

0
12