2 дугаар хорооны орон сууцны 12 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

0
10