Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, үйлчилгээ худалдан авалтын 8-р сарын мэдээ

0
11