Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх тухай

0
8