Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхтэй холбогдуулан болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай

0
7