1 дүгээр хорооны Саалийн толгой шинэ суурьшлийн бүсэд эрчим хүч татах, 2 дугаар хорооны Нуурын гэр хорооллын эрчим хүчийг шинэчлэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

0
8