НООСНЫ УРАМШУУЛАЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

0
149

Хонь тэмээний ноосны урамшуулалд хамрагдах малчид,мал бүхий иргэд ноос тушаасан падаанаа бичүүлэн яаралтай авчирч өгнө үү

Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Ноосны падаан малчны тамга дарагдсан байх
  3. Малын А дансны хуулбар
  4. Мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээ
  5. Ноосны урамшуулал авах банкны нэрийн данс зэрэг байх

 2020 оны 6 дугаар сарын 22-25 хүртэл Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хүлээн авна             Утас:91111415