НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

 

    Дүүрэгт Тайваний “Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих төсөл” 2010 оноос хэрэгжиж эхэлсэн тус төсөлд энэ онд Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур 50 өрхийн хүүхдэд сар бүр 5000 төгрөг олгож 14.8 сая төгрөг, хичээлийн болон гэр ахуйн хэрэгсэл, хувцас, цэцэрлэгийн насны 13 хүүхдэд витамин олгов.VVVVV

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай” дүүргийн Засаг даргын А/09 дугаар захирамж, Хаврын тэргүүн сар, шинийн нэгнийг тохиолдуулан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дампуурсан, татан буугдсан, өөр орон нутгаас шилжиж ирснээс харьяалах байгууллага, аж ахуйн нэгж байхгүй болсон дүүргийн 226 ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга VVVVVVVVV

 

Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/73 дугаар захирамжаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн сарын аян зохион байгуулав. Уг аяны хүрээнд “Эрүүл ажилтны төлөө-хамтдаа” уриатай шилжин явах туг, удирдамжийг дүүрэгт үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг 13 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэв. Мөн “Хүмүн-эрдэнэ оршихуй” ТББ-тай хамтран “Алтан оршихуй” ХХК-ны ажилтан албан хаагчдад “Ажлын байрны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, ажилтан бүрийн үүрэг оролцоо” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 30 ажилтан, албан хаагчдыг хамрууллаа.BBB

“Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны баярыг өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” дүүргийн Засаг даргын А/89 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон хэрэгжүүлэх 9 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Тус BBBBBBBBBBBBBBBB

Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/179 дүгээр захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг хороо тус бүрт 2014 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Статистик тоогоор дүүргийн хэмжээнд нийт 347 ахмад настан бүртгэгдсэнээс хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд 200 гаруй ахмад настан оролцож, Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 5,4 сая төгрөг зарцуулав. Уг арга хэмжээний хүрээнд 1 дүгээр хорооны ахмад настан С.Чанцал, 2 дугаар хорооны ахмад дайчин, ахмад настан Д.Цэндмаа нарын хөдөлмөрийн алдарыг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.FDFDFDFDFDDFFD DFDFDSF

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 17/16 тоот тогтоолоор “Нийслэлийн бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлэхээр болсон. Үүний дагуу хороодоод дамжуулан Хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах тухай мэдээллийг дүүргийн иргэдэд хүргэж “Иргэн таныг сонсъё” уулзалтад оролцсон 60 гаруй иргэдэд Хадгаламж зээлийн хоршооны талаар танилцуулга, зээлд хамрагдах нөхцөл болон шалгуур үзүүлэлтийн талаар гарын авлага тараав.

            2014 оны 07, 08-р сард зохион байгуулагдсан Иргэдийн нийтийн хурлаар хадгаламж зээлийн хоршоог үүсгэн байгуулах анхны хурлыг хадгаламж зээлийн хоршооны анхны хувь нийлүүлэгч үүсгэн байгуулагч иргэдийн дунд хийж, хоршооны дарга, тэргүүлэгч, гишүүдийг сонгов.666

Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/191 дүгээр захирамжаар “Бүтээмж-2014” аяныг зарлав. Тус аяны удирдамжийг дүүргийн 27 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлэн 6 байгууллага аяны хүрээнд зохион байгуулсан тайлан ирүүлж, аянд амжилттай ололцсон 2 байгууллагыг өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>