Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны гаднах Биеийн тамирын талбайн засвар тохижилтын ажлыгн гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

0
45