Сонгуулийн санал авах байранд коронавируст халдвар КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай хөрөнгө гаргах тухай

0
29