2 дугаар хорооны байруудын дундах гадна тохижилтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

0
34