1 дүгээр хорооны орон сууц 2, 3, 4, 6 дугаар байрны босоо шугам солих ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих хэсэг байгуулах тухай

0
14