Хүчтэй салхи шуурганы улмаас учирсан хохирлыг арилгах тухай

0
13