“ХОТЫН СОЁЛ” АЯНД ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБА НЭГДЛЭЭ.

0
180

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Хотын соёл” аянд Багахангай дүүрэг “Хотын соёл-Биднээс эхэлнэ” уриан дор нэгдэж байна. Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны А/69 дүгээр захирамжаар дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд 2020 оны 05 дугаар сарын 25-аас 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны хооронд болзолт уралдаан зарлаж,  ААНБ бүрээр хуваарийн дагуу хавтас аялуулж байгаа билээ.

Хуваарийн дагуу дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албанаас эхлүүллээ.