Ой хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох Ажлын хэсгийг байгуулах тухай

0
14