ОРЧИН ҮЕИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖТАЙ ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ.

0
435