2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

0
724

Багахангай дүүрэгт хөрөнгө оруулалтын ажлаар хийсэн ажлын тайлан гарж та бүхэндээ танилцуулж байна.