2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

0
644

Багахангай дүүрэгт хөрөнгө оруулалтын ажлаар хийсэн ажлын тайлан гарж та бүхэндээ танилцуулж байна.