1. Барилга замын ажилгүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага

0
39