Эрүүл мэндийн төв биохимийн болон лабораторын тоног төхөөрөмжтэй боллоо

0
673

Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд “Пролианс” ХХК-тай гэрээ байгуулан 44.850.000 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүллээ.