БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ 2016-2018 ОНД

0
457

Багахангай дүүрэгт 2016-2018 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх зураг төсөвтэй ажлын саналууд