Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг зохион байгууллаа

0
195