ЗДТГ-аас Үнэгтэй гэр хороолол хүртэлх авто замтай боллоо.

0
666

2014-2015 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар  ЗДТГ-аас Үнэгтэй гэр хороолол хүртэлх автозам барих ажлыг “Дагшин Харгуй” ХХК гүйцэтгэн 925.0 сая төгрөг зарцуулав.