207 дугаар цэцэрлэгийн вестибуль барих ажил явагдаж байна.

0
685

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны 207 дугаар цэцэрлэгийн гадна үүдний вестибуль барих ажлыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Maксам” эксплозивс ХХК-иар 11.4 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж, “Ихрийн бууц” ХХК-иар засварын ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Гүйцэтгэлийн явц 30%-тай явагдаж байна.