Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдлоо

0
1220

Төрийн нэгдсэн сүлжээ нь төрийн үйлчилгээ түргэн шуурхай иргэдэд хүргэх. Дүүрэгт байгаа төр захиргааны газрууд тус тусын сүлжээнд холбогдох, ЗДТГ, 1, 2-р хороод нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон.