Хууль зүйн зөвлөгөө өгч байна

0
222

Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгнө

Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгнө

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо Нийслэлийн ГХУСАЗЗ-тэй хамтран бүтэн жилийн турш нийслэлийн 152 хороонд иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлнэ.

Маргааш буюу 2019.05.24-ны өдөр Нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хороодод мэргэжлийн өмгөөлөгчид иргэд, олон нийтэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгнө.

Багахангай дүүргийн иргэд та бүхэн дүүргийн ЗДТГ-ын байрны хурлын зааланд 09:00-17:00 цагийн хооронд очиж хууль зүйн туслалцаа авах боломжтой.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл