СУргалт зохион байгуулагдлаа

0
324

Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 380 жилийн ой, Дүүрэг үүсэн үүсэн байгуулагдсаны 30 жилийн  тэгш ой энэ онд тохиож байна.

Хотын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, хотын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор олон талт арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулж байна.

Нийслэл, Дүүргийн  эдийн засаг, нийгмийг  2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.1.8-д “Харилцааны болон үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх” чиглэлээр олон талт сургалтуудыг зохион байгуулах гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Улаанбаатар их сургуулийн багш, ЭНХМӨНХ-ТҮМ БУМ  төрийн бус байгууллагын зөвлөх багш, доктор Д.Отгончимэг багшийг урьж

  • “Харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг ААНБ-ын албан хаагчдад
  • “Мэргэжлээ хэрхэн сонгох” “Сурах арга барил” талаар 10-11 ангийн сурагчдад лекц
  • “Угийн бичиг” бичих аргазүй сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалтыг ААНБ-аас ирүүлсэн 35 албан хаагчдад 2019.05.21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.