100 хүүхдийг хүлээн авах, хүчин чадалтай цэцэрлэг 2014 оны 9 сард 2-р хороонд ашиглалтанд орлоо.

0
197