Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”

0
286

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн 339-р тогтоол “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, дамжуулах журам”, 340-р тогтоол “Гамшгийн үед хүч хэрэгслийг дайчлан гаргах жрам”, Засгийн газрын 2017 оны 67-р тогтоол” Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийн ажлын хүрээнд дүүргийн ААНБайгууллагын ажилтан албан хаагчид, иргэдийг гамшгаас хамгаалах зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах сургалт дадлага зохин байгуулав