2018.01.15 А/11 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018.01.15 А/11

1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр,

2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын

гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв

боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны А/11 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үнэлгээний хорооны

дарга:             Д.Хүрэлбаатар          Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн

дарга

 

Гишүүд:          З.Ядамцоо                 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГын

ашиглалтын механик

 

Б.Батзориг                 Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл

 

З.Нармандах 2 дугаар хорооны иргэн

 

Нарийн бичгийн

дарга:             Э.Урансайхан            Худалдан авах ажиллагааны албаны

мэргэжилтэн

  1. Хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахыг Үнэлгээний хороо /Д.Хүрэлбаатар/-нд даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                               С.ЭРДЭНЭБАЯР

 

 

 

 

Documents and Settings\ISM\My Documents\ захирамж-2018.doc

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page