БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_01 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_02 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_03 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_04 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_05 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_06 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_07 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_08 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_09 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_10 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_11 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_12 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_13 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_14 Zuvlumj-jiliin-etses-bielelt-2017.12.20_Page_157

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>