Оффшор бүстэй холбоотой Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, Засгийн газрын 2017 оны 244 дүгээр тогтоолоор баталсан оффшор бүсэд хамаарах нутаг дэвсгэрийн жагсаалт, АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмжтэй танилцаж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө үү.

offshore

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>