БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  “БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” –НИЙ МЭДЭЭЛЭЛ  

2017.07.31.

Дүүргийн “ Иргэдийн өдөрлөг”-ийг угтсан дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтийн цэвэрлэгээ”-г 2017 оны 07 дугаар сарын 28,29-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

Цэвэрлэгээнд нийт-48 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 211 ажилтан, албан хаагч, 54 гэр хороолол болон орон сууцны оршин суугч иргэд ойр орчны 19090м2 талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж,  хороо тус бүрт 1 хогны машин ажиллаж, цэвэрлэгээнээс үүссэн 5тн үүсмэл  хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн хогийн цэгт буулгав.

“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” хийх ажлыг хороо тус бүр зохион байгуулж, цэвэрлэгээний явцад Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон 1,2 дугаар хорооны тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар хяналт тавьж ажиллав.

Их цэвэрлэгээний үеэр аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн нийт талбай 50х50  талбайг хариуцаж ажиллав.

Capture

 

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>