Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан

0
213
Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан
1/1/2018 12/25/2018 Тайлан гаргасан: 2018 он 12 сар 25 өдөр.   10 цаг : 31 минут № 03
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 49 46.67%
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 21 20.00%
3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 4 3.81%
4 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 3 2.86%
5 Гэр хүсэх тухай 3 2.86%
6 Хоолны газар, баар, рестораны үйлчилгээний тухай 2 1.90%
7 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2 1.90%
8 Худаг, ус гаргах тухай 2 1.90%
9 Усан хангамж, ус түгээлтийн тухай 1 0.95%
10 Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний тухай 1 0.95%
11 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 0.95%
12 Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний засвар, үйлчилгээний тухай 1 0.95%
13 Орон сууцны подваль, орц, хонгилын цэвэрлэгээ, үйлчилгээний тухай 1 0.95%
14 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 0.95%
15 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1 0.95%
16 Газар ашиглах хүсэлтийн тухай 1 0.95%
17 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 0.95%
18 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрлэх эрх хэмжээний бус асуудлын тухай 1 0.95%
19 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 0.95%
20 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 0.95%
21 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын албан хаагчийн ёс зүйн тухай 1 0.95%
22 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1 0.95%
23 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 0.95%
24 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1 0.95%
25 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1 0.95%
26 Нийгмийн халамжийн салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 0.95%
27 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тухай 1 0.95%
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 105 100.00%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгж : — Бүгд —
Албан хаагч : — Бүгд —