Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан

0
141
Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан
Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр.   17 цаг : 15 минут № 05
Хариу өгсөн хэлбэр
Програм + Мессеж  Програм + Мессеж
+ Утсаар
Програм+Мессеж
+Албан бичиг
Програм + мессеж
+ Биечлэн
Програм + мессеж
+ хуудас
Ногоон Улаан
0 13 1 12 0 0
Шийдвэрлэсэн байдал
Ангилал Тоо
Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 23
Тодорхойгүй 3