Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан

0
281
Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан
Тайлан гаргасан: 2018 он 12 сар 25 өдөр.   10 цаг : 33 минут № 05
Хариу өгсөн хэлбэр
Програм + Мессеж  Програм + Мессеж
+ Утсаар
Програм+Мессеж
+Албан бичиг
Програм + мессеж
+ Биечлэн
Програм + мессеж
+ хуудас
Ногоон Улаан
0 60 5 40 0 0
Шийдвэрлэсэн байдал
Ангилал Тоо
 Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 60
Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 9
Бусад хариу өгсөн өргөдөл 36