Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан

0
384
Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан
Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр.   16 цаг : 7 минут № 05
Хариу өгсөн хэлбэр
Програм + Мессеж  Програм + Мессеж
+ Утсаар
Програм+Мессеж
+Албан бичиг
Програм + мессеж
+ Биечлэн
Програм + мессеж
+ хуудас
Ногоон Улаан
0 33 3 21 0 0
Шийдвэрлэсэн байдал
Ангилал Тоо
 Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 40
Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 3
Бусад хариу өгсөн өргөдөл 14